Srebrna Odznaka Programowa ZHP


Srebrna Odznaka Kadry Programowej ZHP przyznawana jest na poziomie chorągwi.
Odznakę srebrną przyznaje Naczelnik ZHP na wniosek przełożonego lub kandydata, wniosek powienien być zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program członka komendy chorągwi.
Warunkiem przyznania SOKP jest:
- posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza

- posiadanie brązowej OKP ZHP

- ukończenie szkolenia dla kadry programowej chorągwi

- udział w pracy chorągwianego zespołu programowego(np. referatu)

- opracowanie i opublikowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowyc oraz instruktorów programowych hufców.

Podstawą do przyznania SOKP ZHP jest złożenie przez przełożonego lub kandydata wniosku zawierającego potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przyznania SOKP ZHP.

wniosek o nadanie SOKP ZHP