Instruktorzy Wydziału

WIP_Czechowska Lucyna
hm. Lucyna Czechowska HR
Funkcja w WIP: Kierownik wydziału

Skąd jesteś: Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Dotychczasowo pełnione funkcje: Drużynowa Chabrowej 18 TDH-ek „Las” im. Emilii Plater, komendantka Studenckiego Kręgu Instruktorskiego im. Tony’ego Halika przy UMK w Toruniu, członkini KSI Hufca Toruń, członkini Zespołu Harcerstwa Akademickiego przy GK ZHP, szefowa ZKK Hufca Toruń, a obecnie członkini CSI i szefowa Zespołu Pracy z Kadrą Hufca Toruń.
Osiągnięcia harcerskie: Stworzenie na nowo HZKK, prowadzenie gniazda programowego „W zielone gramy” podczas Zlotu w Krakowie, bycie opiekunem kilku prób przewodnikowskich, podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich.
Pasje i zajęcia poza harcerskie: Angielska fantastyka, kryminały oraz gry strategiczne i RPG. Zawodowo doktor nauk o polityce i nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Prywatnie żona harcmistrza i mama przyszłej zuchenki.
WIP_Erhardt Agata
phm. Agata Erhardt HR
Funkcja w WIP: Zastępca kierownika wydziału oraz szef zespołu ds. Gier Edukacyjnych
 
Skąd jesteś: Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Dotychczasowo pełnione funkcje: Wieloletnia drużynowa, komendantka szczepu wodnego z Pruszkowa, członek komendy hufca ds. kształcenia, szef Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej.
Osiągnięcia harcerskie: Zorganizowanie wraz z MZKK Akcji Szkoleniowych: „Wyprawa na Kilimandżaro”, „Boso przez Amazonię”, „Przystanek Alaska”. Stworzenie wielu harcerskich oraz instruktorskich gier dydaktycznych.
Pasje i zajęcia poza harcerskie: Gry planszowe, taniec, trener efektywnego uczenia się i gimnastyki umysłu, instruktor ds. kulturalno-oświatowych.