Odznaka Kadry Programowej ZHP


Odznaka Kadry Programowej (zwana również OKP ZHP) jest potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej Związku Harcerstwa Polskiego na trzech poziomach: hufca, chorągwi, Głównej Kwatery ZHP. 

OKP ZHP jest częścią dokumentu ,,Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP'' przyjętego Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 54/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. 

Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP.

Zachęcamy do zdobywania odznaki :)