WIP Logo
Wydział Inspiracji i Poradnictwa to wydział zajmujący się zbieraniem, opiniowaniem i upowszechnianiem najlepszych materiałów programowych i kształceniowych.

Podstawowym narzędziem pracy Wydziału będzie Centralny Bank Pomysłów, czyli platforma umożliwiająca odnalezienie materiałów możliwych do wykorzystania w harcerskiej pracy wychowawczej. Naszą główną intencją jest inspirowanie oraz służenie radom instruktorom, a w szczególności drużynowym. W tym celu Wydział zajmuje się m.in. grami edukacyjnymi, publikacją poradników, broszur oraz propozycji programowych.


Współpraca z wydziałem:

 

Zapraszamy do współpracy z naszym Wydziałem. Proponujemy jedną z czterech poniższych możliwości współdziałania:
  • Członek wydziału – Instruktor mianowany rozkazem Naczelnika ZHP, z podpisaną umową wolontariacką oraz stałym zakresem służby zawartym w opisie funkcji, odpowiedzialny za jeden z większych obszarów pracy Wydziału np. zespół.
  • Stały współpracownik – Instruktor na okresie próbnym, który chce sprawdzić czy praca w Wydziale to odpowiadające mu pole służby lub instruktor, który ma zbyt mało czasu, by poświęcić go na współpracę w pełnym wymiarze. Jego zakres zadań jest również określony w opisie funkcji.
  • Instruktor współpracujący przy projekcie – Instruktor, który współpracuje z Wydziałem tylko w wybranym projekcie np. w ramach swojej próby instruktorskiej lub zdobywania OKK lub OKP.
  • Specjalista – Instruktor, który dokonuje analizy i oceny poszczególnych materiałów zanim trafią do Centralnego Banku Pomysłów.