Złota Odznaka Programowa ZHPZłota Odznaka Kadry Programowej ZHP przyznawana jest na poziomie Głównej Kwatery ZHP.
Odznakę złotą przyznaje Naczelnik ZHP na wniosek przełożonego lub kandydata, wniosek powinien byc zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program członka Głównej Kwatery ZHP.
Warunkiem przyznania ZOKP jest:
-posiadanie stopnia harcmistrza;

-posiadanie srebrnej OKP ZHP;

-ukończenie kursu dla kadry programowej organizującej program na szczeblu całej organizacji;

-udział w pracy zespołów programowych organizujących program na szczeblu całej organizacji;

-opracowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowych oraz instruktorów programowych hufców i chorągwi. 

Podstawą do przyznania ZOKP jest złożenie przez przełozonego lub kandydata wniosku zawierającego potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przyznania ZOKP .

Wniosek o nadanie ZOKP ZHP