Specjaliści


Równolegle do tworzenia aplikacji Centralnego Banku Pomysłów budowana jest baza ekspertów WIP w poszczególnych dziedzinach np. metodykach, typach kursów np. KKK czy tematykach np. żeglarstwie.
Zgodnie z zasadą „jakość ponad ilość”, każdy pozyskany materiał (konspekty zbiórek i zajęć; programy obozów, biwaków, rajdów, kursów, warsztatów; opisy poszczególnych elementów programowych np. piosenek lub kształceniowych np. ćwiczeń; propozycji programowych; poradniki; broszury i opracowania tematyczne; prace naukowe; tłumaczenia; artykuły; multimedia) będą przed publikacją opiniowane przez pozyskanych specjalistów tak, aby każdy zaproponowany przez WIP materiał był najwyższej jakości.


Zapytaj ZHP


Zapraszamy wszystkich do naszego najnowszego projektu zapytaj ZHP, czyli pierwszej platformy do zadawania harcerskich pytań. To platforma w której użytkownicy sami sobie nawzajem pomagają, odpowiadając na postawione pytania dodatkowo oceniają jakość tej pomocy, zbierając reputację (punkty), które w prosty sposób pozwalają nam określić, czy dana osoba raczej zna się na rzeczy, czy też trzeba podchodzić do jej słów z pewnym dystansem.