Prawo Harcerskie jako system wartości

22-07-2014 22:13

Druhny i druhowie!
Jednym z najważniejszych zagadnień do dyskusji, jakie postawił przed nami ostatni Zjazd ZHP jest Prawo Harcerskie. Ponieważ rzetelna rozmowa o Prawie Harcerskim jest nie tylko nieunikniona, ale i bardzo potrzebna, rozpoczynamy cykl konferencji, na których będziemy szukali odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jeżeli rzeczywiście w Prawie Harcerskim potrzebne są jakiekolwiek zmiany, to zanim cokolwiek zrobimy, niech to będzie wynik dogłębnej dyskusji, konsultacji i wiedzy.
Niech to będzie także pretekst do zastanowienia się nad tym, jaką chcemy być organizacją, kogo chcemy wychować i jakiej oczekujemy od naszych instruktorów postawy moralnej w rozpoczynającym się drugim stuleciu harcerstwa.
Mam nadzieję, że będzie to dyskusja burzliwa, pełna dobrych emocji, w której nie odpuścimy żadnego tematu.
Czuwaj!

Organizator: Rada Naczelna ZHP
Współorganizatorzy: Główna Kwatera ZHP oraz Komendy Chorągwi: Krakowskiej, Stołecznej, Gdańskiej

Terminy:
6 września 2014 – Kraków, zgłoszenia do 3 września 2014
25 października 2014 – Warszawa; zgłoszenia do 18 października 2014
22 listopada 2014 – Gdańsk; zgłoszenia do 15 listopada 2014
Wpisowe: 20 zł

Program Konferencji:
10:00 – otwarcie konferencji
10:30 – 11:40 – referaty wprowadzające:
10:30 – Prawo Harcerskie w 100–letniej tradycji
10:55 – Człowiek wobec wartości u progu XXI wieku
11:15 – Prawo Harcerskie – czy w obecnym kształcie wyraża postulowany ideał wychowawczy i ujmuje harcerski styl życia jaki chcemy kreować.
11:40 –14:00 – praca w grupach
1. Prawo Harcerskie – kodeks postępowania, zbiór drogowskazów – czy powinno być wyznacznikiem granic tolerancji.
2. Prawo Harcerskie – jako element metody harcerskiej i narzędzie w pracy drużynowego.
3. Dlaczego tak wiele osób chce zmiany 10 punktu?
4. Prawo Harcerskie – zbiór praw określających stosunek człowieka do samego siebie, społeczeństwa, świata.
5. Czy w Prawie Harcerskim winno znaleźć się pojęcie Boga.
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 17:00 – prezentacja wyników prac zespołów
– debata plenarna
17:00 – prezentacja zwiadu przeprowadzonego przez wędrowników „Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze?” – sonda uliczna
17:30 – zakończenie konferencji

Warunki uczestnictwa: Przesłanie w podanym wyżej terminie zgłoszenia na adres: sekretariat.rn@zhp.pl według załączonego wzoru oraz wpłata wpisowego w terminie do 3 dni przed konferencją na konto zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Materiały do pobrania na stronie: https://docs.google.com/document/d/1fdv6xGrcYUFnPR7zwf5f-DiAaB6JkUWRz-vI_zqHZaM/edit?usp=sharing

 

hm. Marian Antonik

wiceprzewodniczący ZHP

Wróć